کد آگهی
444
تاریخ انتشار1400-03-02
مزایده گذارسرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی مجتمع جهانگردی چلندر
عنوان آگهیمزایده واگذاری دو دستگاه بیلبورد
شرح آگهیمزایده واگذاری دو دستگاه بیلبورد تبلیغاتی
دریافت اسناد
شماره تماس09121783897
استانمازندران
آدرسکیلومتر 18 جاده نوشهر به نور-شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی-مجتمع جهانگردی چلندر
توضیحات