کد آگهی
102
تاریخ انتشار1399-12-20
مزایده گذارشهرداری ابهر
عنوان آگهیمزایده واگذاری ده دستگاه پانل تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری ده دستگاه پانل تبلیغاتی بیلبورد پل عابر با مساحت 294 متر مربع و تعداد 31 استند تبلیغاتی سطح شهر
دریافت اسناد1399-12-26
شماره تماس
استانزنجان
آدرسواحد حراست شهرداری ابهر
توضیحات