کد آگهی
465
تاریخ انتشار1400-03-05
مزایده گذارحمل و نقل همگانی کمالشهر
عنوان آگهیمزایده واگذاری دستگاه تابلو چهاروجهی گردان
شرح آگهیمزایده واگذاری ساخت.نصب.بهره برداری و اجاره یک دستگاه تابلو چهاروجهی گردان
دریافت اسناد1400-03-22
شماره تماس026-34726314
استانالبرز
آدرسکمالشهر-بلوار شهید بهشتی-بین ظفر 14 و 14/1
توضیحات