کد آگهی
543
تاریخ انتشار1400-03-18
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهرداری خرم اباد
عنوان آگهیمزایده واگذاری دستگاه بیلبورد
شرح آگهیمزایده واگذاری دستگاه بیلبورد
دریافت اسناد1400-03-25
شماره تماس
استانلرستان
آدرسپارک معلم-خ غلامرضا محمدی-دبیرخانه سازمان
توضیحات