کد آگهی
198
تاریخ انتشار1400-01-25
مزایده گذارکمیته ملی المپیک
عنوان آگهیمزایده واگذاری حق بهره برداری از فرصت های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری حق بهره برداری از فرصت های تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-02-02
شماره تماس
استانتهران
آدرسستادایران
توضیحات