کد آگهی
648
تاریخ انتشار1400-04-05
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک
عنوان آگهیمزایده واگذاری حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی شهر اراک
دریافت اسناد1400-04-07
شماره تماس086-33132020-3
استانمرکزی
آدرسکوی صنعتی -منطقه 1-جنب پارک چهل کاج
توضیحات