کد آگهی
461
تاریخ انتشار1400-03-04
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری همدان
عنوان آگهیمزایده واگذاری حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-03-13
شماره تماس38214921 38214920
استانهمدان
آدرسهمدان-میدان رسالت-ابتدای بلوار ولایت-ساختمان معاونت خدمات شهری-دبیرخانه سازمان
توضیحات