کد آگهی
179
تاریخ انتشار1400-01-23
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل
عنوان آگهیمزایده واگذاری حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی به کانونهای تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-02-02
شماره تماس0114321595 - 43272326
استانمازندران
آدرسمازندران-آمل-خیابان امام رضا-نبش رضوان 8
توضیحات