کد آگهی
819
تاریخ انتشار1400-05-17
مزایده گذارشهرداری گلسار
عنوان آگهیمزایده واگذاری حق انتفاع فضای تبلیغاتی 15 عدد بیلبورد
شرح آگهیمزایده واگذاری حق انتفاع فضای تبلیغاتی 15 عدد بیلبورد سطح شهر گلسار
دریافت اسناد1400-06-02
شماره تماس02644525522
استانالبرز
آدرسامور قراردادهای شهرداری گلسار واقع در کیلومتر 18 جاده قدیم کرج - هشتکرد - جنب مخابرات
توضیحات