کد آگهی
778
تاریخ انتشار1400-05-10
مزایده گذارشهرداری گلسار
عنوان آگهیمزایده واگذاری حق انتفاع فضاهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری حق انتفاع فضاهای تبلیغاتی 15 عدد بیلبورد در سطح شهر
دریافت اسناد1400-06-02
شماره تماس02644525522
استانالبرز
آدرسامو قراردادهای شهرداری گلسار واقع در کیلومتر 18 جاده قذیم کرج -هشتگرد - جنب مخابرات
توضیحات