کد آگهی
1055
تاریخ انتشار1400-07-14
مزایده گذارشهرداری گلسار
عنوان آگهیمزایده واگذاری حق انتفاع فضاهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری حق انتفاع فضاهای تبلیغاتی 15 عدد بیلبورد سطح شهر گلسار
دریافت اسناد1400-08-04
شماره تماس02644525522 داخلی 120
استانگیلان
آدرسامور قراردادهای شهرداری
توضیحات