کد آگهی
961
تاریخ انتشار1400-06-17
مزایده گذارشهرداری قوچان
عنوان آگهیمزایده واگذاری تعداد 15 دستگاه تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری تعداد 15 دستگاه تابلو تبلیغاتی در سطح شهر به مدت 3 سال
دریافت اسناد1400-06-28
شماره تماس021-41934 - 05147217300
استانخراسان رضوی
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات