کد آگهی
240
تاریخ انتشار1400-01-31
مزایده گذارشهرداری کوهبنان
عنوان آگهیمزایده واگذاری تعداد 11 تابلوی تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری تعداد 11 تابلوی تبلیغاتی و یک عدد تلویزیون شهری
دریافت اسناد1400-02-11
شماره تماس034-33492566 034-33492644
استانکرمان
آدرسشهرداری کوهبنان
توضیحات