کد آگهی
874
تاریخ انتشار1400-05-31
مزایده گذارسیما،منظر و فضای سبز شهری شهردای ساوه
عنوان آگهیمزایده واگذاری تعدادی کیوسک ،عرصه و تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری تعدادی کیوسک ،عرصه و تابلو تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-06-04
شماره تماس086-42427379 - 42427372
استانمرکزی
آدرسامور قراردادهای سازمان واقع در بلوار سید جما الدین اسد آبادی پایین تر از نمایندگی ایران خودرو -مجتمع خدمات شهری
توضیحات