کد آگهی
827
تاریخ انتشار1400-05-18
مزایده گذارعمران شهر جدید پرند
عنوان آگهیمزایده واگذاری تعدادی جایگاه تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری تعدادی جایگاه تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-05-30
شماره تماس021-56795580 - 021-56790036-8
استانتهران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات