کد آگهی
873
تاریخ انتشار1400-06-01
مزایده گذارسیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده واگذاری تعدادی بیلبورد
شرح آگهیمزایده واگذاری تعدادی بیلبورد به مدت 2 سال
دریافت اسناد
شماره تماس07138431279 - 07138431270
استانفارس
آدرسمیدان شهید مطهری - نبش بلوار قدوسی شرقی - سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری - واحد کپی
توضیحات