کد آگهی
984
تاریخ انتشار1400-06-21
مزایده گذارعمران شهر جدید پرند
عنوان آگهیمزایده واگذاری تعدادی از جایگاه های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری تعدادی از جایگاه های تبلیغاتی به صورت داربست و وینچی
دریافت اسناد1400-07-10
شماره تماس021-56795580 - 021-56790036-8
استانتهران
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات