کد آگهی
598
تاریخ انتشار1400-03-26
مزایده گذارسیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری ساوه
عنوان آگهیمزایده واگذاری تعدادی از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر
شرح آگهیمزایده واگذاری تعدادی از تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر
دریافت اسناد
شماره تماس086-42427379 - 42427372
استانمرکزی
آدرسدبیرخانه سازمان واقع در بلوار سید جمال الدین اسد آبادی - پایین تر از نمایندگی ایران خودرو - مجتمع خدمات شهری
توضیحات