کد آگهی
107
تاریخ انتشار1399-12-24
مزایده گذارشهرداری کوت عبدالله
عنوان آگهیمزایده واگذاری تعدادی از بیلبوردهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری تعدادی از بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهر به مدت یک سال
دریافت اسناد1399-12-25
شماره تماس
استانخوزستان
آدرسشهرداری کوت عبدالله
توضیحات