کد آگهی
1021
تاریخ انتشار1400-07-01
مزایده گذارشهرداری اهر
عنوان آگهیمزایده واگذاری تبیلغات محیطی
شرح آگهیمزایده واگذاری تبیلغات محیطی برای مکانهای تعیین شده در سطح شهربه مدت 4 سال
دریافت اسناد1400-07-17
شماره تماس041-44222141
استانآذربایجان شرقی
آدرساداره حقوقی امور قراردادها واقع در ساختمان عمران شهرسازی و معماری شهرداری
توضیحات