کد آگهی
806
تاریخ انتشار1400-05-16
مزایده گذارشهرداری بجستان
عنوان آگهیمزایده واگذاری تبلیغات محیطی سطح شهر
شرح آگهیمزایده واگذاری تبلیغات محیطی سطح شهر بجستان
دریافت اسناد
شماره تماس051-56522601-5
استانخراسان رضوی
آدرسشهرداری بجستان
توضیحات