کد آگهی
1162
تاریخ انتشار1400-08-15
مزایده گذارفرودگاه های استان آذربایجان شرقی
عنوان آگهیمزایده واگذاری تبلیغات محوطه و سالن های ترانزیت ...
شرح آگهیمزایده واگذاری تبلیغات محوطه و سالن های ترانزیت فرودگاه تبریز
دریافت اسناد1400-08-25
شماره تماس04132607543
استانآذربایجان شرقی
آدرساداره بازرگانی فرودگاه : فرودگاه تبریز - ساختمان اداری
توضیحاتhttps://www.airport.ir