کد آگهی
1142
تاریخ انتشار1400-08-10
مزایده گذارمدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خرم آباد
عنوان آگهیمزایده واگذاری تبلیغات
شرح آگهیمزایده واگذاری تبلیغات بر روی بدنه و داخل اتوبوسها و مینی بوسها - تبلیغات پشت شیشه عقب اتوبوسها و پشت کار بلیط مسافر و تبلیغات داخل ساختمان و محوطه ترمینال برون استانی به مدت 1 سال
دریافت اسناد1400-08-20
شماره تماس06633333870
استانلرستان
آدرسخرم آباد - حدفاصل اسد آبادی و کرگانه روبروی خ اندیشه 11 - جنب ترمینال شرق
توضیحات