کد آگهی
796
تاریخ انتشار1400-05-13
مزایده گذارواحد اتوبوسرانی تهران و حومه
عنوان آگهیمزایده واگذاری تبلیغات
شرح آگهیمزایده واگذاری تبلیغات مجاز بر روی 3000 ایستگاه اتوبوس و فضاهای مرتبط
دریافت اسناد1400-06-06
شماره تماس77895305 77447092
استانتهران
آدرسمیدان رسالت-خ هنگام-ساختمان مرکزی شرکت واحد-طبقه دوم-اتاق شماره یک
توضیحات