کد آگهی
1226
تاریخ انتشار1400-08-26
مزایده گذارحمل و نقل مسافر شهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده واگذاری تبلیغات بر وی بدنه و فضای داخلی اتوبوس
شرح آگهیمزایده واگذاری تبلیغات بر وی بدنه و فضای داخلی اتوبوس های تحت پوشش خود
دریافت اسناد1400-09-09
شماره تماس38232723-24
استانفارس
آدرسشهرک والفجر - بلوار شهدای اتوبوسرانی - سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز- واحد قراردادها
توضیحات