کد آگهی
1047
تاریخ انتشار1400-07-12
مزایده گذارمدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خرم آباد
عنوان آگهیمزایده واگذاری تبلیغات بر روی بدنه و داخل اتوبوسهای و مینی بوس
شرح آگهیمزایده واگذاری تبلیغات بر روی بدنه و داخل اتوبوسهای و مینی بوس ها - تبلیغات پشت شیشه عقب اتوبوسها و مینی بوسها و پشت کار بلیط مسافر
دریافت اسناد1400-08-04
شماره تماس06633333870
استانلرستان
آدرسخرم آباد - حدفاصل اسد آبادی و کرگانه جنب ترمینال شرق
توضیحات