کد آگهی
1089
تاریخ انتشار1400-07-24
مزایده گذارمدیریت حمل و نقل بار و مسفر شهرداری خرم آباد
عنوان آگهیمزایده واگذاری تبلیغات بر روی بدنه
شرح آگهیمزایده واگذاری تبلیغات بر روی بدنه و داخل اتوبوسها و مینی بوسها.تبلیغات پشت شیشه عقب اتوبوسها و مینی بوسها و پشت کارت بلیط مسافر
دریافت اسناد1400-08-04
شماره تماس06633333870
استانلرستان
آدرسخرم اباد-حدفاصل اسدابادی و کرگانه -جنب ترمینال شرق
توضیحات