کد آگهی
301
تاریخ انتشار1400-02-07
مزایده گذارسیمامنظر و فضای سبز شهرداری یزد
عنوان آگهیمزایده واگذاری تابلو های تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری تابلو های تبلیغاتی سطح شهر
دریافت اسناد1400-02-19
شماره تماس
استانیزد
آدرسدبیرخانه شهرداری واقع میدان آزادی - طبقه اول ساختمان شهرداری یزد
توضیحات