کد آگهی
1158
تاریخ انتشار1400-08-15
مزایده گذارشهرداری رستمکلا
عنوان آگهیمزایده واگذاری تابلو تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری تابلو تبلیغاتی
دریافت اسناد
شماره تماس01134632442
استانمازندران
آدرسمازندران - رستمکلا - شهرداری رستمکلا -سامانه ستاد ایران
توضیحات