کد آگهی
1027
تاریخ انتشار1400-07-06
مزایده گذارشهرداری پلدختر
عنوان آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر
دریافت اسناد1400-07-16
شماره تماس06632221810 داخلی109
استانلرستان
آدرسشهرداری پلدختر
توضیحات