کد آگهی
550
تاریخ انتشار1400-03-19
مزایده گذارشهرداری لامرد
عنوان آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر
دریافت اسناد1400-03-29
شماره تماس
استانفارس
آدرسشهرداری لامرد
توضیحات