کد آگهی
463
تاریخ انتشار1400-03-05
مزایده گذارراه اهن خراسان
عنوان آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی ایستگاه راه اهن مشهد و اجاره زمین به منظور نصب بیلبورد تبلیغاتی واقع در محدوده ایستگاه راه اهن مشهد
دریافت اسناد1400-03-09
شماره تماس
استانخراسان رضوی
آدرسچهارراه راه اهن-حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع-دبیرخانه اداره کل راه اهن خراسان
توضیحات