کد آگهی
667
تاریخ انتشار1400-04-13
مزایده گذارشهرداری شمشک دربندسر
عنوان آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی (بیلبوردها) سطح شهر به متراژ 336/5 مترمربع
دریافت اسناد1400-04-20
شماره تماس26526949 24873000
استانتهران
آدرستهران-شمیرانات-رودبار قصران-شمشک دربندسر-شهرداری شمشک دربندسر
توضیحات