کد آگهی
532
تاریخ انتشار1400-03-17
مزایده گذارشهرداری شمشک دربنسر
عنوان آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی (بیلبوردها) سطح شهر
شرح آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی (بیلبوردها) سطح شهر به متراژ 336/5 متر مربع
دریافت اسناد1400-03-24
شماره تماس26526949 - 24873000
استانتهران
آدرستهران - شمیرانات - رودبار قصران - شمشک دربندسر - شهرداری شمشک دربنسر
توضیحات