کد آگهی
199
تاریخ انتشار1400-01-25
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز
عنوان آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-02-06
شماره تماس
استانآذربایجان شرقی
آدرسدبیرخانه سازمان-پارک ائل گلی-ساختمان اداری سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز
توضیحات