کد آگهی
71
تاریخ انتشار1399-12-18
مزایده گذارشهرداری بهشهر
عنوان آگهیمزایده واگذاری تابلو،پل های عابر پیاده و پرتابلها
شرح آگهیمزایده واگذاری تابلو،پل های عابر پیاده و پرتابلها
دریافت اسناد1399-12-26
شماره تماس
استانمازندران
آدرسمازندران - بهشهر - پارک ملت - شهرداری بهشهر - دبیرخانه شهرداری
توضیحات