کد آگهی
101
تاریخ انتشار1399-12-20
مزایده گذارشهرداری بهشهر
عنوان آگهیمزایده واگذاری تابلو،پلهای عابر پیاده و پرتابلها
شرح آگهیمزایده واگذاری تابلو،پلهای عابر پیاده و پرتابلها
دریافت اسناد1399-12-26
شماره تماس
استانمازندران
آدرسمازندران بهشهر - پارک ملت - شهرداری بهشهر - دبیرخانه شهرداری
توضیحات