کد آگهی
434
تاریخ انتشار1400-03-01
مزایده گذارشهرداری بهشهر
عنوان آگهیمزایده واگذاری تابل،پلهای عابر پیاده و پرتابلها
شرح آگهیمزایده واگذاری تابل،پلهای عابر پیاده و پرتابلها
دریافت اسناد1400-03-07
شماره تماس
استانمازندران
آدرسمازندران - بهشهر - پارک ملت - شهرداری بهشهر - دبیرخانه شهرداری
توضیحات