کد آگهی
1168
تاریخ انتشار1400-08-16
مزایده گذارشرکتی
عنوان آگهیمزایده واگذاری بیلبورد تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری بیلبورد تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-09-26
شماره تماس09120861570 66423893
استانتهران
آدرس
توضیحات