کد آگهی
1144
تاریخ انتشار1400-08-10
مزایده گذارشهرداری لواسان
عنوان آگهیمزایده واگذاری بیلبوردها و استندهای سطح شهر
شرح آگهیمزایده واگذاری بیلبوردها و استندهای سطح شهر
دریافت اسناد1400-08-22
شماره تماس27661000
استانتهران
آدرسامور قراردادهای شهرداری
توضیحات