کد آگهی
937
تاریخ انتشار1400-06-14
مزایده گذارشهرداری لواسان
عنوان آگهیمزایده واگذاری بیلبوردها و استندهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری بیلبوردها و استندهای تبلیغاتی سطح شهر به مساحت 518 مترمربع
دریافت اسناد1400-07-03
شماره تماس27661000 داخلی 309-306
استانتهران
آدرسامور قراردادهای شهرداری
توضیحات