کد آگهی
985
تاریخ انتشار1400-06-21
مزایده گذارشهرداری لواسان
عنوان آگهیمزایده واگذاری بیلبوردها و استندهای تبلیغاتی سطح شهر
شرح آگهیمزایده واگذاری بیلبوردها و استندهای تبلیغاتی سطح شهر
دریافت اسناد1400-07-03
شماره تماس27661000
استانتهران
آدرسواحد امور قراردادهای شهرداری
توضیحات