کد آگهی
180
تاریخ انتشار1400-01-23
مزایده گذارارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده واگذاری بیلبوردهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری بیلبوردهای تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-02-04
شماره تماس07138431279 07138431270
استانفارس
آدرسمیدان شهید مطهری-نبش بلوار قدوسی شرقی-سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری-واحد کپی
توضیحات