کد آگهی
865
تاریخ انتشار1400-05-26
مزایده گذارسیما منظر و فضای سبز شهرداری شیراز
عنوان آگهیمزایده واگذاری بیلبوردهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری بیلبوردهای تبلیغاتی
دریافت اسناد
شماره تماس071-38431279 - 071-38431270
استانفارس
آدرسمیدان شهید مطهری-نبش میدان قدوسی شرقی
توضیحات