کد آگهی
279
تاریخ انتشار1400-02-04
مزایده گذارشهرداری تکاب
عنوان آگهیمزایده واگذاری به اجاره پایه بیلبوردهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری به اجاره پایه بیلبوردهای تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-02-16
شماره تماس
استانآذربایجان غربی
آدرس
توضیحات