کد آگهی
129
تاریخ انتشار1400-01-11
مزایده گذارشهرداری تکاب
عنوان آگهیمزایده واگذاری به اجاره پابه بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر
شرح آگهیمزایده واگذاری به اجاره پابه بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر
دریافت اسناد1400-01-22
شماره تماس
استانآذربایجان غربی
آدرس
توضیحات