کد آگهی
151
تاریخ انتشار1400-01-16
مزایده گذارشهرداری ماهدشت
عنوان آگهیمزایده واگذاری بهره برداری یک دستگاه تلوزیون شهری
شرح آگهیمزایده واگذاری بهره برداری یک دستگاه تلوزیون شهری واقع در بلوار امام خمینی (ره)
دریافت اسناد1400-01-26
شماره تماس026-37309790
استانالبرز
آدرسواحد امور مالی شهرداری
توضیحات