کد آگهی
671
تاریخ انتشار1400-04-12
مزایده گذارشهرداری محمدیه
عنوان آگهیمزایده واگذاری بهره برداری تابلوهای تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری بهره برداری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر محمدیه و ناحیه شهری مهرگان
دریافت اسناد1400-04-15
شماره تماس028-32563700
استانقزوین
آدرسبلوار امام حسین-شهرداری محمدیه
توضیحات