کد آگهی
54
تاریخ انتشار1399-12-16
مزایده گذارشهرداری بابل
عنوان آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از 3 عدد تابلوی تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از 3 عدد تابلوی تبلیغاتی 42 عدد استندهای سطح شهر به ابعاد 2*3
دریافت اسناد1399-12-25
شماره تماس011-35156225
استانمازندران
آدرس
توضیحات