کد آگهی
176
تاریخ انتشار1400-01-21
مزایده گذارشهرداری مشکین دشت
عنوان آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از 3 دستگاه تلویزیون شهری
شرح آگهیمزایده واگذاری بهره برداری از 3 دستگاه تلویزیون شهری در سطح شهر
دریافت اسناد1400-01-21
شماره تماس02636204408 - 02636204407
استانالبرز
آدرسسامانه ستاد ایران
توضیحات